Nieuws

Avesaa Anton Vermeulen Architecten is maart 2011 opgericht door Anton Vermeulen.

Anton heeft met de start van zijn architectenbureau nieuwe stijl de formule gevonden om een adequaat antwoord te geven op de veranderde bouwopgaven. Zijn jarenlange opgebouwde ervaring en kennis over een steeds complexer geworden bouwopgave heeft tot deze stap geleid. Het ontwikkelen van vernieuwende huisvestingsconcepten is zijn kwaliteit. Dit doe je met en voor jouw opdrachtgever. Zijn architectenbureau nieuwe stijl maakt deze formule mogelijk.

Oplevering HeerenlandenCollege

Het HeerenlandenCollege aan de Joost de Jongestraat te Leerdam is recent opgeleverd. De realisatie van het ontwerp is door Anton in deze fase esthetisch begeleid.

Ontwikkelopdracht seniorenwoningen Doesburg

Op een terrein aan de stadsgrachten van Doesburg wordt een stedenbouwkundig plan voorbereid voor de bouw van seniorenwoningen.