Visie

de opdrachtgever

Gesprekken met onze opdrachtgevers zijn heel belangrijk. Voor onderzoek, studie naar alternatieven gericht op het adviseren nemen we in aanvang van het project de tijd om gezamenlijk tot een visie te komen, samen met onze opdrachtgever c.q. gebruikers. Met onze kennis en ervaring komen we tot ontwerpen die verrassen en nieuwe inzichten geven. Alle ingrediŽnten en wensen vertalen we in een passend huisvestingsconcept. Goede communicatie vooraf is de basis voor een goed proces.

architectuur

Voor ons is architectuur vooral een ruimtekunst. Het gaat om de schaal en maat van de elementen in verhouding tot zijn gebruiker.
Een huisvestingsconcept wordt vertaald tot een mooi en goed functionerend gebouw. Aan de belevingswaarde van een ruimte hechten we veel waarde. Het gaat hier bij om licht en transparantie. De relatie binnen- buiten en omgekeerd. De akoestiek en het klimaat van de ruimte. Een goede ruimte stelt je gerust maar kan ook ontroeren.

duurzaamheid

Met onze gebouwen willen wij emoties losmaken, fascineren zodat ze in herinnering blijven.

Een duurzaam bouwwerk verhoudt zich tot de mens en gaat op een respectvolle manier om met zijn gebruikers en zijn omgeving. Het houdt rekening met de ecologische en historische structuur van een plek.

De toepassing van duurzame materialen en oplossingen vormen een onlosmakelijk deel van het ontwerpproces. In goed nadenken zonder meteen te grijpen naar complexe, onderhoud vragende installaties zoeken we de oplossing. Meer met minder met respect voor de natuur is ons devies. Beheer en onderhoud neemt in ons ontwerpproces een belangrijke plaats in.

samenwerking

Ons bureau is een atelier. Onze werkplek is heel dicht met de natuur verbonden. Rust en ruimte is de achtergrond van waaruit onze ideeŽn worden geboren. Voor het ontwikkelen van onze ideeŽn is samenwerken met andere partners onontbeerlijk. Om tot een optimaal resultaat te komen schakelen we externe adviseurs in een vroeg stadium in.

professionaliteit

Professionaliteit is noodzaak. Een brede kennis en ervaring op het gebied van bouwkunde bouwtechniek, en procesmanagement is beschikbaar voor het beste resultaat. Wij werken met een integrale aanpak in ontwerp en proces. Door de centrale positie in het proces is er een korte communicatielijn en een duidelijk aanspreekpunt.