Werkvelden

Avesaa Anton Vermeulen Architecten voelt zich thuis in projecten waarbij bijzondere eisen gesteld worden aan de functionaliteit van gebouw voor de eindgebruikers. Het bureau is gespecialiseerd in opgaven met multifunctionele programma's in combinatie met onderwijs, wonen en zorg.